Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav MATEMATIK åk 4-6

Skapad 2018-01-08 13:30 i Bergaskolan Uppsala
En generell bedömningsmatris i matematik.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Problemlösning

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Lösa problem med strategier och metoder.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet.

Begrepp

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Ha kunskaper om samt kunna använda matematiska begrepp.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
Växla uttrycksformer och resonera om begreppens relation.

Metod

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Välja och använda matematiska metoder.

Resonemang

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.

Kommunikation

  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt samt använda matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: