Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt år 1

Skapad 2018-01-09 09:04 i Kronaskolan F-3 Ale
Matris i matematik vt år 1. Läromedel: Gleerups Prima matematik.
Grundskola 1 Matematik

Läromedel: Gleerups Prima matematik.

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
 • Ma  1-3
Jag kan räkna med hela tiotal, 10-100
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 11-19.
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 20-99.
Jag kan talraden 1-100.
Addition och subtraktion
 • Ma  1-3
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Jag förstår och kan använda begreppet hälften.
Jag förstår sambandet mellan dubbelt och hälften.
Algebra
Mönster
 • Ma  1-3
Jag kan skapa egna mönster med geometriska former.
Jag kan upprepa mönster såsom 2-hopp och 5-hopp.
Matematiska likheter
 • Ma  1-3
Jag kan räkna öppna utsagor addition och subtraktion med hela tiotal. Ex. 70 + _ = 90 Ex. 70 - _ = 60
Jag kan med viss hjälp räkna öppna utsagor addition och subtration.
Jag kan räkna öppna utsagor addition och subtration
Geometri
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
Jag kan med hjälp rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan med viss hjälp rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan skillnaden mellan cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Längd
Mätning av längd
 • Ma  1-3
Jag kan med hjälp mäta längd i cm och m.
Jag kan med viss hjälp mäta längd i ca och m.
Jag kan använda rätt längdenhet.
Tid
Tid
 • Ma  1-3
Jag kan avläsa klockans hela timmar.
Jag kan avläsa klockans halva timmar.
Jag kan räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar.
Sannolikhet och statistik
Statistik
 • Ma  1-3
Jag kan med hjälp läsa av en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Jag kan med viss hjälp läsa av en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram
Jag kan tillverka en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Problemlösning
Förmåga att förstå problem.
 • Ma  1-3
Jag behöver hjälp med att förstå matematiska problem.
Jag behöver viss hjälp med att förstå matematiska problem.
Jag förstår matematiska problem.
Förmåga att lösa problem.
 • Ma  1-3
Jag behöver hjälp med att lösa matematiska problem
Jag behöver viss hjälp med att lösa matematiska problem.
Jag kan lösa matematiska problem.
Lägesbegrepp
Jag kan med hjälp använda ord som beskriver läge. Ex. över, under, på, först och sist.
Jag kan med viss hjälp använda ord som beskriver läge. Ex. över, under, på, först och sist
Jag kan använda ord som beskriver läge. Ex. över, under, på, först och sist
Volym
Mätning av volym
Jag kan med hjälp mäta volym i dl och l.
Jag kan med viss hjälp mäta volym i dl och l.
Jag kan mäta volym i dl och l.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: