Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-6 Grundsärskola

Skapad 2018-01-10 22:40 i Frösakullsskolan Halmstad
Matematik år 1-6
Grundsärskola 1 – 6 Matematik

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Intresse för matematik
Använder matematik i spel och lekar.
Visar intresse för ämnet matematik.
Vågar ta sig an utmaningar.
Förstår hur man kan använda matematik i olika situationer i vardagen.
Kan muntligt och skriftligt förklara sitt tänkande.
Kan resonera logiskt.
Visar stort intresse och kreativitet.
Frågar efter svårare uppgifter/löser problem på eget initiativ.
Taluppfattning
Naturliga tal
Vet hur siffrorna skrivs. Är bekant med räknesätten addition och subtraktion 0-10.
Är bekant med räknesätten addition och subtraktion. Samt förstår positionssystemet 0-100.
Behärskar addition och subtraktion samt förstår positionssystemet. 0-200 Kan hantera miniräknare. (heltal).
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-200 samt förstår positionssystemet 0-1000.
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
Har en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal. Kan göra uträkningar med huvudräkning, skriftliga räknemetoder och miniräknare. (De fyra räknesätten)
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal. Använder miniräknare.
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal och decimaltal. Använder miniräknare.
Mätning, rumsuppfattning och geometriska samband
Tid
Kan årstiderna.
Kan ordningen på veckodagarna.
Kan ordningen på månaderna.
Kan klockan analogt.
Kan göra jämförelser av olika tider samt kan uppskatta, och mäta tider med vanliga måttenheter.
Kan sambandet år, månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder.
Kan jämföra, uppskatta och mäta tider.
Kan mäta och läsa av digital tid. Kan beräkna tidsskillnader.
Enheter
Kan jämföra längder, vikter och volymer.
Kan mäta med vanliga måttenheter.
Kan uppskatta, jämföra och mäta längd, volym och vikt.
Kan använda olika enheter.
Geometriska figurer
Kan känna igen olika geometriska figurer.
Kan rita och namnge olika geometriska figurer.
Kan rita olika geometriska figurer efter givna mått.
Kan rita och se skillnad på geometriska figurer med givna m.
Symboler och mönster
Räknesätten
Förstår sambandet antal-siffra.
Kan tecknen + och - .
Förstår betydelsen av likhetstecknet.
Kan förklara vad de fyra olika räknesätten står för och deras samband med varandra. (konkret)
Kan formulera sig med det matematiska symbolspråket.
Klarar tabellerna 1-10.
Förstår och kan använda de fyra räknesätten.
Formulerar och löser problem med de fyra räknesätten.
Talmönster
Har förståelse för siffror och dess värde.
Förstår tallinjen och kan talens grannar upp till 100.
Kan udda och jämna tal.
Kan beskriva mönster i enkla talföljder.
Kan konstruera och redogöra för enkla talmönster.
Kan upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler.
Har förståelse för obekanta tal i enkla formler.
Ser talmönster. Kan ta reda på det obekanta i enkla formler(ekvationer).
Problemlösning
Vågar ta sig an ett problem.
Kan göra egna räknesagor.
Lyssnar till andras förklaringar och lösningar.
Kan illustrera lösningen till ett matematiskt problem.
Kan hitta en metod för att lösa ett problem.
Kan välja lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan använda en lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan kritiskt granska, tolka, jämföra och värdera resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: