Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4-6.

Skapad 2018-01-15 12:23 i Torpskolan Lerum
Skolverkets kunskapskrav Med F-kolumn: Är F-kolumnen ifylld har eleven arbetat med, men ännu ej nått lägsta kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa


Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten


F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Delta & anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **till viss del** till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **relativt väl** till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **väl** till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven **till viss del** sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **relativt väl** till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **väl** till takt och rytm.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och **till viss del** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och **relativt väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och **väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **viss** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **relativt god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med **viss** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med **relativt god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med **god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor..
Förebygga skador
Eleven kan ge **enkla** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge **utvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge **välutvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: