Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller: Lärandematris svenska

Skapad 2018-01-15 13:20 i Stenkulan Lerum
Lärandematris noveller
Grundskola 7 – 9 Svenska

Jag skriver en novell

----->
----->
----->
Jag
Berättartekniska knep
skriver en text som i huvudsak fungerar som en novell genom att jag låter berättelsen kretsa kring få personer och platser. Jag låter berättelsen pågå under en relativt begränsad tid.
skriver en text som relativt väl fungerar som en novell genom att Jag låter berättelsen kretsa kring få personer och platser. Jag låter berättelsen pågå under en begränsad tid.
skriver en text som fungerar väl som en novell genom att jag låter berättelsen kretsa kring få personer och platser. Jag låter berättelsen pågå under en begränsad tid. Jag låter berättelsen vara koncentrerad runt en händelse.
Berättartekniska knep
beskriver hur känslor visar sig hos en person på ett enkelt sätt (gestaltning).
beskriver hur känslor visar sig hos en eller flera personer på ett mer utvecklat sätt (gestaltning). Jag använder mig av olika berättartekniska knep på ett fungerande sätt.
beskriver hur känslor visar sig hos flera personer utvecklat sätt (gestaltning). Jag använder mig av olika berättartekniska knep på ett utvecklat sätt.
anpassar mitt skrivande till strukturer
sammanhängande text
skriver en text som är i stort sett sammanhängande genom att ha en inledning, en lagom lång mitt och en avslutning
skriver en text som är sammanhängandegenom att ha en tydlig inledning, en lagom lång mitt som för händelserna framåt och en tydlig avslutning. Texten en tydlig dramarturgi och följer berättarkurvan relativt väl.
skriver en text som är väl sammanhängande genom att ha en tydlig inledning som skapar intresse för texten, en genomtänkt mitt som för händelserna vidare och ett genomtänkt avslutning. Texten har en tydlig dramarturgi och följer berättarkurvan väl.
styckeindelning
delar på något ställe in texten i stycken
delar på flera ställen in texten i stycken på ett fungerande sätt
delar genomgående in texten i stycken på ett väl fungerande sätt
textbindning
binder ihop min text på ett enkelt sätt genom att använda några bindeord
binder ihop min text på ett utvecklat sätt genom att använda flera olika bindeord
binder ihop min text på ett välutvecklat sätt genom att använda flera olika bindeord
varierar mitt sätt att skriva
ord och fraser
använder enkla ord som passar ganska bra i sammanhanget.
använder ord som passar bra i sammanhanget
använder ord och varierar mitt ordval så att det passar mycket bra i sammanhanget.
meningsbyggnad
bygger enkla och oftast korta eller ibland för långa meningar
bygger utvecklade och något längre meningar mina meningar är sällan för långa. Jag varierar till viss del mitt sätt att bygga meningar med bland annat bisatser.
bygger välutvecklade meningar. Jag varierar mitt sätt att bygga meningar både till längd och ordföljd
tidsform
använder rätt tidsform större delen av texten.
använder genomgående rätt tidsform
använder genomgående rätt tidsform. Texten växlar mellan nutid och dåtid på ett bra sätt.
följer skrivregler
stavar ganska ofta rätt och sätter ganska ofta ut punkt och kommatecken på rätt ställe
stavar oftast rätt sätter oftast ut punkt och kommatecken på rätt ställe
stavar i princip alltid rätt sätter i princip alltid ut punkt och kommatecken på rätt ställe
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: