Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris - till pedagogisk planering för området "demokrati och diktatur"

Skapad 2018-01-15 17:04 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Matris för bedömning av arbetsområdet "Demokrati och diktatur"
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Matrisen visar lärarens bedömning av skrivuppgiften "Demokrati och diktatur".

OK
BRA
MYCKET BRA
Analysförmåga
Att se skillnader.
Du har grundläggande kunskaper om hur en demokrati och en diktatur fungerar och likheter och skillnader mellan dem Du beskrivet kortfattat minst en skillnad eller likhet
Du har goda kunskaper om hur en demokrati och en diktatur fungerar och likheter och skillnader mellan dem Du beskriver några likheter och/eller skillnader
Du har mycket goda kunskaper om hur en demokrati och en diktatur fungerar och likheter och skillnader mellan dem Du beskriver utförligt flera likheter och/eller skillnader
Kommunikativ förmåga
Att föra resonemang, ge exempel och se olika perspektiv (ex. Individ-samhälle).
Du visar dina kunskaper genom enkla resonemang som till viss del är underbyggda med fakta. Du har enstaka exempel.
Du visar dina kunskaper genom utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda med fakta. Du har några exempel och växlar mellan olika perspektiv
Du visar dina kunskaper genom välutvecklade resonemang som är väl underbyggda med fakta. Du har minst flera exempel och växlar mellan flera olika perspektiv
Förmåga att använda begrepp
Att använda ord som hör till ämnet samhällskunskap.
Du använder dig enstaka viktigt ord och visar att du förstått vad de betyder.
Du använder dig av några viktiga ord och visar att du förstått vad de betyder.
Du använder dig av flera viktiga ord, visar vad de betyder och i rätt sammanhang.
Ny aspekt
Mänskliga rättigheter
Du resonerar kring de mänskliga rättigheterna och vilken roll de har i en demokrati eller i en diktatur
Du resonerar kring de mänskliga rättigheterna och vilken roll de har i en demokrati eller i en diktatur
Du resonerar kring de mänskliga rättigheterna och vilken roll de har i en demokrati eller i en diktatur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: