Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2018-01-16 16:11 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 5 – 6
Ännu ej uppnått kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt väl/väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss/relativt god/god anpassning till syfte och mottagare.
Innehåll
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet, samt uttalar sig utan alltför stor tveksamhet. Eleven redogör med i huvudsak fungerande innehåll. Det framgår vilken typ av tal det är frågan om.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet, samt har argument för sin ståndpunkt. Eleven redogör med relativt väl fungerande innehåll. Det framgår vilken typ av tal det är frågan om.
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet, samt har goda argument för sin ståndpunkt och/eller diskuterar olika argument. Eleven redogör med väl fungerande innehåll. Det framgår tydligt vilket typ av tal det är.
Struktur
Eleven redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning Talet inleds med en presentation av ämnet och avslutas tydligt.
Eleven redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning Talet inleds med en intresseväckande presentation och avslutas med en sammanfattning (eller binder på annat sätt samman slutet med inledningen.) Eleven använder en stilfigur i sitt tal.
Eleven redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning Talet inleds med en intresseväckande presentation och avslutningen knyter ihop talet på et bra sätt genom en sammanfattning och ett kreativt avslut. Eleven använder några stilfigurer i sitt tal.
Språk
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven uttrycker sig tydligt och begripligt.
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Eleven pratar med inlevelse.
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. Eleven pratar med mycket inlevelse och förstärker sitt budskap med relevant kroppsspråk.
Kommunikation
Eleven klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Eleven redovisar inför gruppen och har till viss del ögonkontakt med publiken. Eleven är förhållandevis fri från sitt manus och använder stödord.
Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Eleven har bra ögonkontakt med publiken, ser på några olika människor och använder stödord.
Eleven klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Eleven har mycket bra ögonkontakt med publiken, ser sig omkring i rummet och använder stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: