Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

J_Fantasy_åk7

Skapad 2018-01-17 18:06 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Utvecklad specifikt för att arbetsområde om Fantasy i flera delar. Dessutom kopplat till UNIKUMS sätt att dela upp kunskapskraven
Grundskola 7 Bild

FÖRMÅGOR • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

HJÄLTEN som upplever hela berättelsen du skapar

Arbete som görs i ett datorprogrammet Heromachine
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
1. Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
HJÄLTEN BILDSPRÅK/BUDSKAP Budskap är det som bilden berättar, dess syfte Passar hjältens utseende den tanke du hade om vem HJÄLTEN var? Här är budskapet att hjälten ska se ut som den person Hen är. - Är ditt budskap tydligt förmedlat? GENOMARBETAT - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt -delvis genom-arbetat (budskapet finns) (Delvis arbetad)
Ditt bildspråk är: - utvecklat - relativt väl genomarbetat (budskapet väcker intresse eller tankar) (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat -väl genom-arbetat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter) (Uppgiften är välarbetad)
2. Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
HJÄLTEN ARBETSKVALITÈ tekniker/material och planering - Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden? PRÖVAR_OMPRÖVAR -På vilket sätt DU har prövat tekniker, verktyg och material - Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, -hur du provar att sätta ihop de delar du har.
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande - prövar (Teknik och material fungerar, ok) (Prövat något)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat - prövar och omprövar (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite) (Prövat och omprövat flera gånger)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt - prövar och omprövar systematiskt (Teknik och material fungerar väl, imponerar) Prövat och omprövat med en tydlig plan)
4. Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
HJÄLTEN EGNA IDÈER/DRIVKRAFT - Hur unikt är ditt arbete? - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet.
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet)

LANDSKAPET som hjälten bor i hela berättelsen du skapar

Arbete med flera bilder som redigeras och görs till en bild i ett bildredigeringsprogram på dator.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
1. Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
LANDSKAP BILDSPRÅK/BUDSKAP Budskap är det som bilden berättar, dess syfte Passar landskapet historian du tänkt, färger strukturer? Här är budskapet att landskapet ska se ut som den känsla historian berättar. - Är ditt budskap tydligt förmedlat? GENOMARBETAT - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt -delvis genom-arbetat (budskapet finns) (Delvis arbetad)
Ditt bildspråk är: - utvecklat - relativt väl genomarbetat (budskapet väcker intresse eller tankar) (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat -väl genom-arbetat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter) (Uppgiften är välarbetad)
2. Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
LANDSKAP ARBETSKVALITÈ tekniker/material och planering - Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden? PRÖVAR_OMPRÖVAR -På vilket sätt DU har prövat tekniker, verktyg och material - Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, -hur du provar att sätta ihop de delar du har.
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande - prövar (Teknik och material fungerar, ok) (Prövat något)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat - prövar och omprövar (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite) (Prövat och omprövat flera gånger)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt - prövar och omprövar systematiskt (Teknik och material fungerar väl, imponerar) Prövat och omprövat med en tydlig plan)
4. Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
LANDSKAP EGNA IDÈER/DRIVKRAFT - Hur unikt är ditt arbete? - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet.
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet)

INTERIÖR - där hjälten bor

Detta arbete görs med tekniken teckna och skugga, du använder blyertspenna. Du ska också använda dig av att teckna i perspektiv, så detta kommer du att kunna.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
1. Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
INTERIÖR BILDSPRÅK/BUDSKAP Budskap är det som bilden berättar, dess syfte Passar rummet din hjälte och landskapet eller kolliderar det? Här är budskapet att rummet ska fungera för hjälten. - Är ditt budskap tydligt förmedlat? GENOMARBETAT - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt -delvis genom-arbetat (budskapet finns) (Delvis arbetad)
Ditt bildspråk är: - utvecklat - relativt väl genomarbetat (budskapet väcker intresse eller tankar) (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat -väl genom-arbetat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter) (Uppgiften är välarbetad)
2. Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
INTERIÖR ARBETSKVALITÈ tekniker/material och planering - Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden? PRÖVAR_OMPRÖVAR -På vilket sätt DU har prövat tekniker, verktyg och material - Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, -hur du provar att sätta ihop de delar du har.
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande - prövar (Teknik och material fungerar, ok) (Prövat något)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat - prövar och omprövar (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite) (Prövat och omprövat flera gånger)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt - prövar och omprövar systematiskt (Teknik och material fungerar väl, imponerar) Prövat och omprövat med en tydlig plan)
4. Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
INTERIÖR EGNA IDÈER/DRIVKRAFT - Hur unikt är ditt arbete? - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet.
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet)

MÖBEL - som passar rummet och hjälten

Du kommer att få forska om och inspireras av konststilarna jugend och Barock. Sedan gör du en egen designad möbel med tankar till dessa stilar. Du ska basera din design på ett djur eller en växt
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
1. Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
MÖBEL BILDSPRÅK/BUDSKAP Budskap är det som bilden berättar, dess syfte Kan man se varifrån du fått din inspiration?. Vilket djur eller växt du utgått från? - Är ditt budskap tydligt förmedlat? GENOMARBETAT - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt -delvis genom-arbetat (budskapet finns) (Delvis arbetad)
Ditt bildspråk är: - utvecklat - relativt väl genomarbetat (budskapet väcker intresse eller tankar) (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat -väl genom-arbetat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter) (Uppgiften är välarbetad)
2. Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
MÖBEL ARBETSKVALITÈ tekniker/material och planering - Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden? PRÖVAR_OMPRÖVAR -På vilket sätt DU har prövat tekniker, verktyg och material - Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, -hur du provar att sätta ihop de delar du har.
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande - prövar (Teknik och material fungerar, ok) (Prövat något)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat - prövar och omprövar (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite) (Prövat och omprövat flera gånger)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt - prövar och omprövar systematiskt (Teknik och material fungerar väl, imponerar) Prövat och omprövat med en tydlig plan)
4. Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
MÖBEL EGNA IDÈER/DRIVKRAFT - Hur unikt är ditt arbete? - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet.
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet)

Projektet FANTASY som helhet

Hur du presenterat och reflekterat runt ditt arbete. Här utgår vi från det som du skrivit på UNIKUM
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
3. Kombinera bIldelement
DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett (....... ) sätt.
KOMPOSITION/KOMBINERA - Hur fungerar allt tillsammans? -Hur bra du har använt och kombinerat färg, form och komposition? - storlek - placering - riktning - rörelse - linjer - fält - färger - nyanser - former - mellanrumsformer- yta - strukturer - former
På väg
Du kombinerar - i huvudsak fungerande
Du kombinerar - relativt väl fungerande
Du kombinerar - väl fungerande
5. Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen (.....................) Du handlingsalternativ som med (......) leder framåt.
ARBETSPROCESS/DRIVKRAFT - Hur självständigt är arbetet gjort? - Hur du ser till att ditt arbete går framåt, med egna tankar eller med en hel del hjälp.
På väg
Du - bidrar till att formulera och välja alternativ - bidrar till handlingsalternativ som leder framåt. (Arbetet löstes med hjälp)
Du - formulerar och väljer alternativ - som med någon bearbetning leder framåt. (Arbetet löstes nästan själv )
Du - formulerar och väljer salternativ - som leder framåt. (Arbetet löstes helt själv)
6. Presentera bilder
Du kan presentera dina bilder ( .......... ) till syfte och sammanhang.
ANPASSNING till syftet - Hur du kan koppla ihop det du gjort med det som var uppdraget i ord och/eller bild. - Berättar om vad du skapat
På väg
Du presenterar: - med viss anpassning
Du presenterar: - med relativt god anpassning
Du presenterar: - med god anpassning
7. Ge omdöme om arbetet
Du kan ge (..........) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. och visar då på (............) samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
REFLEKTION av eget arbete - Hur du kan se din egen arbetsprocess i förhållande till de krav som finns. - Hur blev ditt resultat, och varför? Det du skriver i din lärlogg OM; -arbetsprocessen -kvalitén i bildarbeten
På väg
Du ger: - enkla omdömen - enkla samband (Skrivit enkla tankar om arbetet )
Du ger: - utvecklade omdömen - förhållandevis komplexa samband (Skrivit utvecklade tankar om arbetet )
Du ger: -välutvecklade omdömen - komplexa samband (Skrivit välutvecklade tankar om arbetet )

BILDANALYS

Har tittar vi på en analys du gjort antingen av eget arbete, en bild med ett budskap från Konststilarna Barock-Jugend eller av en Fantasybild.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
8. Tolka-resonera
DU kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då (....................) resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
TOLKA - Hur utvecklat, med ett ord eller flera sätt, du kan berätta vad du tycker om, ser i de verk vi analyserar - Hur utvecklat du kan ge och underbyggda resonemang om bilder och hur utvecklat du kan beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion
På väg
DU för - enkla och till viss del underbyggda resonemang (Skrivit enkla tankar om bilder)
DU för - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (Skrivit utvecklade tankar om bilder)
DU för -välutvecklade och väl underbyggda resonemang (Skrivit välutvecklade tankar om om bilder)
9. Beskriva
DU beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion (............) med (............) användning av ämnesspecifika begrepp.
BESKRIVA - Hur du beskriver de verk vi tittar på och vilka bildord/bildbegrepp du kan använda när du diskuterar/skriver - Hur utvecklat du kan beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion och - Hur utvecklat du kan ge resonemang om bilder
På väg
Du beskriver: - på ett enkelt sätt - viss användning av begrepp (kortfattat med något begrepp och ord, )
Du beskriver: - på ett utvecklat sätt - relativt god användning av begrepp. (mer omfattande med flera begrepp och ord, )
Du beskriver: - på ett välutvecklat sätt - god användning av begrepp. (genomgripande med begrepp och ord, omfattande)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: