Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska uppgiftsmatris - Debatt

Skapad 2018-01-19 13:37 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Debatt
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Svenska

Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Åsikt och argument
Åsikterna är ganska otydligt presenterade och saknar tydliga argument.
Åsikterna är tydligt presenterade och argumenten stöder dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Åsikterna är tydligt presenterade och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik m.m Motargument bemöts på ett bra sätt.
Åsikterna är tydligt presenterade och argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik, m m. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Framförandet
Läser huvudsakligen innantill.
Använder manuset som stöd emellanåt.
Använder stolpmanus men talar fritt.
Debatterar engagerat och är huvudsakligen fri från manus och visar stor säkerhet i framförandet av åsikterna.
Samspel
Kontakt
Tittar knappt på motdebattören.
Har kontakt med publiken och/eller motdebattören.
Har kontakt med publiken och/eller med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som motdebattören säger.
Har bra publikkontakt och kontakt med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som sagts under debatten och kommer med egna slutsatser.
Rösten
Talar ganska högt och tydligt och det är oftast inga problem att höra det du säger.
Talar högt och tydligt och det är inga problem att höra det du säger.
Talar högt och tydligt och det är inga problem att höra det du säger. Du använder rösten som ett redskap i debatten genom att variera rösten.
Lyssna/Svara
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Respektera andras åsikter
Lyssnar inte på de andras åsikter
Lyssnar till viss del på de andras åsikter.
Lyssnar på de andras åsikter och visar ganska bra respekt.
Bemöter de andras åsikter på ett respektfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: