Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en saga

Skapad 2018-01-21 10:39 i Östervåla skola 7-9 Heby
Matris kopplad till uppgiften att skriva en saga.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

SKRIVA en saga

E
C
A
anpassar språk och stil, följer normer
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Enkelt ordval Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak Tempus fungerar i huvudsak Följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Varierat ordval som passar en saga Meningsbyggnaden fungerar relativt väl Tempus fungerar relativt väl Följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Med en struktur som passar en saga, t.ex. använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla Delar in i stycken
Varierat och träffsäkert ordval som lyfter texten Meningsbyggnaden fungerar väl Tempus fungerar väl Följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. En välstrukturerad text t.ex. genom konsekvent använd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga
skriver
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
så att dina tankegångar framgår en saga med typiska sagoingredienser
så att dina tankegångar tydligt framgår en saga med typiska sagoingredienser, använda på ett utvecklat sätt
så att dina tankegångar tydligt framgår en saga med typiska sagoingredienser, använda på ett välutvecklat och nyanserat sätt
berättar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
en saga med en enkel spänningskurva
en saga med en förhållandevis komplex spänningskurva
en saga med en komplex spänningskurva
HELHETSBEDÖMNING
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: