Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov Livets kemi

Skapad 2018-01-21 14:28 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömning av prov på kap 4: Livets kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi

Matrisen innehåller steg som visar på vilket sätt svaret på uppgifterna har redovisats och vad som kännetecknar de olika graderna av utveckling för just dessa uppgifter. På så sätt syns vad som kan göras för att utveckla sättet att lösa denna typ av uppgifter.

Förmåga 1:

Att kunna använda kunskaper i kemi for att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Inte försökt
Försökt men svaret är felaktigt.
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand
Nivå 1
Klaras på egen hand
Nivå 2
Klaras på egen hand
Nivå 3
Uppgift 1-2
Kunna beskriva hur kolhydrater (stärkelse och laktos), fetter, proteiner och mineralämnenas funktion och uppbyggnad.
  • Ke
Du visar kunskap om några näringsämne funktion och uppbyggnad.
Du kan med stöd para ihop samtliga näringsämnen med rätt beskrivning och egenskap.
Du kan på egen para ihop samtliga näringsämnen med rätt beskrivning och egenskap.
Uppgift 3-5
Fotosyntes och cellandning Redogöra för reaktionsformlersamt sambandet mellan fotosyntes och cellandning
  • Ke
Du visar förståelse för fotosyntes och/eller cellandning. Du har påbörjat uppg. 5 men behöver mer tid för att förstå sambandet.
Du kan med stöd redogöra för reaktionsformlerna samt beskriver på ett grundläggande sambandet mellan fotosyntes och cellandning
Du kan på egen hand redogöra för reaktionsformlerna samt beskriver på ett grundläggande sätt sambandet mellan fotosyntes och cellandning
Du kan på egen hand redogöra för reaktionsformlerna samt beskriver på ett utvecklat sätt sambandet mellan fotosyntes och cellandning
Uppgift 6-7
Proteiner Förklara begreppet aminosyra samt beskriva aminosyrornas funktion i kroppen.
  • Ke
Du visar till viss del förståelse om vad som menas med aminosyra men känner inte till vad som menas med essentiell aminosyra.
Du kan, med stöd, förklara vad som menas med essentiell aminosyra. samt föra ett enkelt resonemang om aminosyrornas funktion i kroppen.
Du kan på egen hand förklara begreppet essentiell aminosyra samt föra ett enkelt resonemang om aminosyrornas funktion i kroppen.
Du kan på egen hand förklara begreppet essentiell aminosyra samt för ett utvecklatresonemang om aminosyrornas funktion i kroppen.
Uppgift 9
Näringstabell Tolka informationen och para ihop med rätt livsmedel.
  • Ke
Du kan para ihop innehåll med rätt livsmedel men kan ej förklara varför du valt som du har gjort.
Du kan, med stöd para ihop innehåll med rätt livsmedel. Din motivering är enkel.
Du kan på egen hand para ihop innehåll med rätt livsmedel. Du förklara inte varför du valt som du gjorde.
Du kan på egen hand para ihop innehåll med rätt livsmedel. Du motiverar ditt val - t.ex. genom att beskriva vad som är karakteristiskt för de tre livsmedlen.
Du kan på egen hand para ihop innehåll med rätt livsmedel. Du motiverar ditt val genom att beskriva vad som är karakteristiskt för de tre livsmedlen utifrån energiinnehåll.
Uppgift 10
Enzymer Förklara hur enzymer påverkar kemiska reaktioner i kroppen.
  • Ke
Du kan med stöd beskriva hur enzymer medverkar i kroppens kemiska reaktioner. Du ger ett exempel på enzym.
Du kan på egen hand beskriva hur enzymer medverkar i kroppens kemiska reaktioner. Du ger exempel på enzymernas funktion i kroppen.
Du kan på egen hand beskriva hur enzymer medverkar och bidrar vid kroppens kemiska reaktioner Du ger exempel på ett specifikt enzym samt förklarar dess funktion i kroppen.
Du kan på egen hand beskriva hur enzymer medverkar och bidrar vid kroppens kemiska reaktioner Du ger exempel på två specifika enzym samt dess funktion i kroppen.

Förmåga 3:

Att använda kemins begrepp, modeller och teorier for att beskriva och förklara kemiska samband i samhället naturen och inuti människan.
Inte försökt
Försökt men svaret är felaktigt.
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand
Nivå 1
Klaras på egen hand
Nivå 2
Klaras på egen hand
Nivå 3
Uppgift 11
Vikten av att äta en näringsriktig kost.
  • Ke
Du påbörjar uppgiften men ditt resonemnag är för allmänhållet eller saknar belägg. Exempel på elevsvar: 1:”Man mår bättre av kolhydrater.” 2:”Man får bättre hälsa av vitaminer.”
Du kan, med stöd, argumenterar genom att resonera i ett led utifrån ett näringsämne Resonemangen kan handla om uppbyggande eller nedbrytande processer i människokroppen
Du kan på egen hand argumenterar genom att resonera i ett led utifrån ett näringsämne Resonemangen kan handla om uppbyggande eller nedbrytande processer i människokroppen
Du kan på egen hand argumenterar genom att resonera i två led utifrån ett näringsämne eller genom att resonera i ett led utifrån två näringsämnen.
Du på egen hand argumentera genom att resonera i två led utifrån ett näringsämne och genom att resonerai ett led utifrån ett annat näringsämne.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: