Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning och källkritik

Skapad 2018-01-21 23:23 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Matris för bedömning av förmågan att söka information och att kritiskt granska källorna.
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi Biologi

Uppgiften ska ge underlag för bedömning av Dina kunskaper kring att söka information samt att kritiskt granska källorna Du använder vid denna faktasökning.

Informationssökning och källkritisk granskning

  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
F
E
C
A
Kunskapskrav 2
Söka information och kritiskt granska källor
Du använder enbart en källa. Det saknas NO-begrepp i Din diskussion om källans trovärdighet. Det saknas underbyggt resonemang kring källans trovärdighet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om infor-mationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och rele¬vans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: