Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift

Skapad 2018-01-22 10:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Bedömningsmatris för skrivuppgift NO
Grundskola 7 – 9

Endast rutor med text kan uppnås.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Argumentation
Du argumenterar genom att resonera i ett led utifrån en aspekt.
Du argumenterar genom att resonera i två led utifrån en aspekt eller genom att resonera i ett led utifrån två aspekter
Du argumenterar genom att resonera i två led utifrån en aspekt och genom att resonera i ett led utifrån en annan aspekt
Ta ställning
Du tar ställning och rekommenderar ett förslag
Resonerar
Perspektiv
Du resonerar kring ett perspektiv
Du resonerar kring två perspektiv
Resonerar
På djupet
Du resonerar kring en fördel eller nackdel i ett led
Du resonerar kring två fördelar i ett led och en nackdel i ett led eller en fördel och en nackdel där ett är i två led och ett i ett led
Du resonerar kring två fördelar och en nackdel där två av resonemangen är i två led och ett tredje i ett led
Innehåll
Texten är enkel och till största del uppbyggd av ett vardagligt språk
Texten är utvecklad och till viss del uppbyggd av ett naturvetenskapligt språk
Texten är välutvecklad och till största del uppbyggd av ett naturvetenskapligt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: