Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning - vt år 1 (muntligt och skriftligt)

Skapad 2018-01-22 15:11 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 1 Matematik

Nedanstående matris redovisar resultaten för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för vårterminen år 1. Då området ej testas på en nivå markeras rutan ändå om nivån före/efter är markerad, för att matrisen i slutänden ska bli helt fylld.
Frågor betecknas M1 för muntligt test, fråga 1, och S1 för skriftligt test, fråga 1.

Taluppfattning

  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
L
M
H
Talraden - räkna från 1
Räknar till 50
Räknar till 100
Testas ej
Talraden - börja räkna mitt i
Området 8-20
Området 25-40
Området 190-220
Talraden - räkna nedåt
Räkna nedåt från 10
Räkna nedåt från 15
Räkna nedåt området 99-0
Antal
Området 1-6
Talraden - efter
Området 1-11
Området 20-100
Området 101-220
Talraden - före
Området 5-11
Området 20-100
Området 101-310
Storleksordna tal
Området 1-9
Området 1-31
Området 1-250
Talraden - hopp
10-hopp uppåt på jämna tiotal, området 10-50
10-hopp uppåt på jämna tiotal, området 0-100 2-hopp uppåt inom området 0-20
10-hopp uppåt oavsett första tal, området 0-100 3-hopp uppåt inom området 0-20 2-hopp nedåt inom området 0-40
Tallinjen
Området 0-20, en markering för varje heltal
Området 0-50, ej markering för varje heltal
Antalskonstans
Samma antal när föremål sprids ut
Subitisering
Kan uppfatta 5-6 prickar på en tärning utan att bekräkna
Kan uppskatta antal föremål i området 9-13 när en ser dem under 2 sekunder
Kan uppskatta antal föremål i området 15-20 när en ser dem under 2 sekunder

Beräkningar

  • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
L
M
H
Minskning
Kan minska ett steg inom området 1-9
Kan minska ett steg inom området 10-15
Kan skapa en räknehändelse för subtraktion inom området 11-19. Kan beskriva hur man beräknar en subtraktion inom området 11-19.
Fler / färre
Området 6-10
Området 11-20
Området 11-20, med tiotalsövergång
Uppdelning av tal
Området 1-5 - kan dela på flera sätt
Området 5-10 - kan dela upp tal samt avgöra hur många som saknas när några göms
Området 11-20 - kan avgöra hur många som saknas när några göms, inklusive tiotalsövergång
Hälften / dubbelt
Området 6-10, dela i två lika stora delar. Kan hantera begreppet hälften.
Området 6-10, dela i två lika stora delar. Kan hantera begreppen hälften och dubbelt.
Området 1-100. Kan hantera begreppen hälften och dubbelt.
Beräkna
Addition inom området 0-7
Addition och subtraktion inom området 0-10
Multiplikation inom tabellerna 1, 2, 3
Likhetstecknet
Addition inom området 0-10, summan både först och sist, lucka på någon av termerna
Addition och subtraktion inom området 0-10, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna

Problemlösning

  • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
L
M
H
Problemlösning
HItta rätt i prislista och addera två varor inom området 0-100, dela lika.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: