Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Georafi: Europa

Skapad 2018-01-22 18:45 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Dina visade kunskaper i ämnesområdet Europa.
Grundskola 5 Geografi

Matris för arbetsområdet Europa

Inte nått tillräckliga kunskaper ännu
E
C
A
Kartkunskap
Du ska kunna namnge ländernas huvudstäder samt viktiga vatten och berg. 
Du har visat förmåga att placera ut några av de huvudstäder/länder/vatten/berg som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har visat förmåga att placera ut flera av de huvudstäder/länder/vatten/berg som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har visat förmåga att placera ut de flesta av de huvudstäder/länder/vatten/berg som vi arbetat med på en karta över Europa.
Befolkning
Du ska veta orsaker till varför människor har valt att bo där de bor.  Du ska veta hur befolkningen lever och arbetar i Europas olika regioner. 
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Naturtyper
Du ska veta vilka olika naturtyper som finns i Europa. 
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika naturtyperna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Du ska kunna använda geografiska begrepp.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Europeiska unionen
Du ska veta hur länder i Europa samarbetar i den europeiska unionen. 
Du har förmåga att på ett enkelt sätt förklara hur länder i EU samarbetar.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt förklara hur länder i EU samarbetar.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt förklara hur länder i EU samarbetar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: