Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsmat

Skapad 2018-01-23 11:28 i Österbyskolan Östhammar
Matris inför kompisbedömning
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

E
C
A
Förmåga att:
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • Hkk
-Eleven ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. -Motiverar sitt val av vardagsmåltid.(en motivering) -Gruppen har med alla tallriksmodellens delar -Det går att tillaga rätten och hinna städa och äta under lektionstiden.
-Eleven ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. -Välutvecklad motivering till sitt val av vardagsmåltid (2 led) -Tallriksmodellen är med i rätt proportioner i planeringen. -Tillagning samt städ hinns med samtidigt som det finns tid att äta i lugn och ro.
-Eleven ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. -Mycket välutvecklad motivering till sitt val av vardagsmåltid. (3 led) -Planeringen har hållt sig inom budgeten och tidsramen och är väl fungerande samtidigt som man tagit hänsyn till HEM.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Gruppen har hållt budgeten hyfsat
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privat-ekonomi. Budgeten räckte till allt och fortfarande ta hänsyn till HEM
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Budgeten räckte och man har tagit god hänsyn till HEM
Förmåga att:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: