Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris -Engelska VT 18

Skapad 2018-01-23 12:25 i Västra skolan Falun
Bedömningsmatris i engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska

→→
→→→
Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i olika slags texter.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare talad engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i talad engelska.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i olika sammanhang.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar och uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina texter.
Du formulerar och uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter.
Du formulerar och uttrycker dig med flyt och visar att du har ett stort ordförråd och varierar din meningsbyggnad. Du formulerar dig även med säkerhet och anpassar texten väl till syftet i olika skrivsituationer. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter på egen hand.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av ditt tal.
Du uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du bearbetar och förbättrar ditt tal.
Du uttrycker dig varierat, tydligt, sammanhängande och med flyt. Du formulerar dig även med säkerhet och anpassar ditt tal till olika situationer. Du bearbetar och förbättrar ditt tal.
Samtala/Diskutera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samtalar och diskuterar enkelt och begripligt i olika situationer och använder dig av någon strategi som förbättrar ditt samtal eller din diskussion, tex svarar du på frågor och ställer frågor.
Du är ofta delaktig i samtal och diskussioner och använder dig av flera olika strategier som förbättrar ditt samtal och diskussion. Du för samtalet vidare genom att ställa frågor och utveckla dina tankar och argument.
Du är mycket delaktig i samtal och diskussioner och använder dig av flera olika strategier som förbättrar ditt samtal och diskussion, och du för samtalet vidare genom att ställa välgrundade frågor och utveckla dina tankar och argument. Du löser språkliga problem som kan uppstå och omformulerar dig vid behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: