Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 2.4-2.5 åk 9

Skapad 2018-01-23 15:39 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömning av prov på förändrning och upprepad procentuell förändring (Prio 2.4-2.5)
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matrisen innehåller steg som visar på vilket sätt lösningen av uppgifterna har utförs och vad som kännetecknar de olika graderna av utveckling för just dessa uppgifter. På så sätt syns vad som kan göras för att utveckla sättet att lösa denna typ av uppgifter.

Inte försökt
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand
Klaras på ett effektivt eller tydligt sätt
klaras på ett effektivt och tydligt
Formulera och lösa matematiska problem
Använda metod för procentuell förändring/upprepad procentuell förändring för att lösa ett matematiskt problem.
Du har skrivit av informationen och visat att du försökt börja att lösa uppgiften.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer, men lösningen är svår att följa.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod eller redogjort för en metod så att det går att följa dina tankar.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod och redogjort för metoden så att det går att följa dina tankar.
Begreppsanvändning
Använda och förstå matematiska begrepp
Använder och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Metoder
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du har skrivit av ekvationen och visat att du försökt börja att lösa den.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer, men lösningen är svår att följa.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod eller redogjort för en metod så att det går att följa dina tankar.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod och redogjort för metoden så att det går att följa dina tankar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du har skrivit av ekvationen och visat att du försökt börja att lösa den.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer, men lösningen är svår att följa.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod eller redogjort för en metod så att det går att följa dina tankar.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod och redogjort för metoden så att det går att följa dina tankar.
Kommunikation
Hur du visar dina tankar och beräkningar så att det går att förstå din metod
Du har skrivit av uppgiften, men inte kommit vidare.
Din lösning går att följa efter att du muntligt eller skriftligt fått komplettera.
Din lösning saknar struktur och ordning, men går delvis att följa.
Din lösning är tydlig, men saknar något steg
Din lösning har en tydlig början och slut i form av ett svar. Däremellan visar du tydligt dina beräkningar steg för steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: