Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ridning2

Skapad 2018-01-24 10:31 i Campus Futura Gy Tanum
ridning2
Gymnasieskola 3
Nivå 1
Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars olika gångarter och hoppteknik. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på ridhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Eleven upprättar ett genomarbetat träningsprogram för ridhästar samt för med säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar. Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett gott resultat. Dessutom visiterar, utrustar och rider eleven efter samråd med handledare olika typer av hästar. Elevens ridning är god. Eleven anpassar efter samråd med handledare specialutrustning för aktuell häst och träning. I arbetet och ridningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett gott sätt. Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar samt assisterar vid löshoppning. Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med ridning. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
Nivå 2
Betyget C Eleven redogör utförligt för hästars olika gångarter och hoppteknik. Eleven redogör också utförligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition. Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på ridhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Eleven upprättar ett genomarbetat träningsprogram för ridhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar. Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat. Dessutom visiterar, utrustar och rider eleven efter samråd med handledare olika typer av hästar. Elevens ridning är tillfredsställande. Eleven anpassar efter samråd med handledare specialutrustning för aktuell häst och träning. I arbetet och ridningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett tillfredsställande sätt. Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar samt assisterar vid löshoppning. Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med ridning. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Nivå 3
Betyget E Eleven redogör översiktligt för hästars olika gångarter och hoppteknik. Eleven redogör också översiktligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition. Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på ridhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Eleven upprättar ett enkelt träningsprogram för ridhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat. Dessutom visiterar, utrustar och rider eleven i samråd med handledare olika typer av hästar. Elevens ridning är tillfredsställande. Eleven anpassar i samråd med handledare specialutrustning för aktuell häst och träning. I arbetet och ridningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett tillfredsställande sätt. Eleven genomför i samråd med handledare tömkörning av skolade hästar samt assisterar vid löshoppning. Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med ridning. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Hästars gångarter och hoppteknik. Hästars utveckling, till exempel muskelsättning, kondition, utseende och beteende. Observation av hästars hälsa och kondition samt hästars reaktioner på träning. Arbetsplaner och träningsprogram för ridhästar.
Visitering av, utrustning för och ridning av olika typer av hästar. Träning av hästar för någon eller några av ridsportens olika grenar. Hantering av hästar i samband med träning och tävling. Assistans vid löshoppning samt byggande av bana för löshoppning. Tömkörning av skolad häst i ändamålsenlig form. Val och vård av utrustning till hästar för olika slags arbete.
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar. Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar. Bestämmelser om ridning på väg samt i skog och mark. Etik i samband med träning och tävling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: