Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Novell ht 2014

Skapad 2018-01-24 14:23 i Vallåsskolan Halmstad
Kortversion av bedömningsmatrisen till novell som skolverket lade ut i samband med nationellt prov i svenska vt 2013.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Godtagbar nivå
Lite högre nivå
Högre nivå
Koppling till uppgiften:
Följer instruktionen.
Följer instruktionen.
Följer instruktionen .
Innehåll: gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Enkla.
Utvecklade.
Välutvecklade.
Struktur: dramaturgi
Enkel dramaturgi.
Relativt komplex.
Komplex dramaturgi.
styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning, rubrik
I huvudsak sammanhängande och begriplig.
Tydligt urskiljbar struktur.
Sammanhängande, välstrukturerad.
textbindning
Enkel textbindning.
Utvecklad.
Välutvecklad.
Språk och stil:
ordval
Enkelt ordval.
Varierat och passande.
Träffande, varierat, specifikt, välpassande.
meningsbyggnad
I huvudsak fungerande.
Relativt väl fungerande.
Varierad, träffsäker.
tempus
Tempusbruket stör inte förståelsen.
Används på riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler: skilje-tecken, stavning
Följer i huvudsak .
Följer relativt väl.
Följer väl.
Helhetsbedömning:
följa instruktion, anpassa texten
Följer instruktionen. I huvudsak anpassad till kommunikationsituation.
Följer instruktionen. Relativt väl anpassad till kommunikationsituation.
Följer instruktionen. Väl anpassad till kommunikationsituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: