Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1a1

Skapad 2018-01-25 08:39 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
En matris med förmågor, centralt innehåll samt kunskapskrav Förmågorna följer skolverkets numrering.
Gymnasieskola 9 Naturkunskap

Detta är en matris för ämnet Naturkunskap1a1 som är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. Matrisen är uppdelad så att uppgifter och bokens upplägg smälter samman tillsammans med förmågorna, centrala innehållet samt kunskapskraven.

Naturvetenskapligt arbetssätt - Semmelweis

Centralt innehåll:
 • Nak  -   Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
På väg mot
E
C
A
Förmåga 1
Förmåga att använda naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlings-alternativ.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Förmåga 1
Förmåga att använda naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlings-alternativ.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa
Förmåga att använda naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlings-alternativ.

Ekologi - Djungelfilmen

 • Nak  -   Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
På väg mot
E
C
A
Förmåga 1
Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven använder kunskaper om naturvetenskap för att svara på enkla frågor samt ger enkla förklaringar och argument.
Eleven använder kunskaper om naturvetenskap för att svara på utforskande frågor samt ger ge förklaringar och argument.
Detta betyg testas inte här

Laboration

Följer Matris 1, Laborationsrapport Bilaga B Centralt innehåll:
 • Nak  -   Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Nak  -   Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
På väg mot
E
C
A
Förmåga 5
Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den.

Energi och miljö

I detta kapitel 4 (Sanoma) kommer du att förstå, ta del av och påverka samhällsdebatten inom områdena energifrågor, växthuseffekt och försurning Centralt innehåll
 • Nak  -   Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Nak  -   Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Nak  -   Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
På väg mot
E
C
A
Förmåga 1
Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Förmåga 2
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa
Förmåga 5
Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den.

Skriftligt prov - En värd att vårda

Skriftligt prov på kap 3 i NK1a1 (Sanoma) Centralt innehåll:
 • Nak  -   Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Nak  -   Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Nak  -   Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
På väg mot
E
C
A
Förmåga 1
Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Förmåga 2
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa
Förmåga 6
6.Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven kan ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning,
Eleven kan ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven kan ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.

Hållbar utveckling - Livscykelanalys

I det här arbetsområdet kommer du att få prova att göra en översiktlig LCA på produkter från din framtida bransch. Centralt Innehåll:
 • Nak  -   Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Nak  -   Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
På väg mot
E
C
A
Förmåga 2
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Förmåga 3
Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.

Relationer, lust och sexualitet

 • Nak  -   Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
 • Nak  -   Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
På väg mot
E
C
A
Förmåga 3
Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan.
I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument.
I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Förmåga 4
Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.
Elev har ännu inte nått upp till kriteriet för E
Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: