Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante HABLAR/prata

Skapad 2018-01-25 11:50 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ord & Innehåll
Du visar ännu inte att du kan använda ord och fraser för att kunna delta i ett samtal.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du på ett enkelt sätt använder några ord och fraser.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du med viss säkerhet kan använda några ord och fraser.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du med säkerhet kan använda några ord och fraser samt försöker utveckla innehållet så mycket som du kan.
Interaktion
Du bidrar inte till samtalet.Du ställer ingen eller enstaka frågor.Du använder inte bekräftande fraser.
Du bidrar till samtalet på ett enkelt sätt genom att ställa några frågor och någon bekräftande fras.
Du deltar aktivt och visar god vilja att hålla igång samtalet genom att ställa några frågor och använda några bekräftande fraser.
Du deltar aktivt och visar god vilja att hålla igång samtalet genom att med säkerhet ställa några frågor samt någon följdfråga på innehållet och använda bekräftande fraser.
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du använder dig av enkla, korta meningar.Du kan använda något passande verb i en restaurangsituation.Du kan prata något om välbekanta ämnen och du använder några verb i presens och futurum.Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar.Du använder passande verb i en restaurangsituation med viss säkerhet.Du kan prata om några välbekanta ämnen där du använder verb i presens och futurum.Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du använder dig av relativt sammanhängande meningar.Du använder verb i en restaurangsituation med säkerhet. Du kan prata om välbekanta ämnen där du använder verb i presens och futurum.Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Uttal,intonation & flyt
Ditt uttal och intonation försvårar förståelsen.
Ditt uttal är bra, men innehåller några uttalsfel.Din intonation är godtagbar och du är på väg att få flyt i ditt språk.
Du är på god väg att utveckla de spanska uttalsreglerna.Din intonation och ditt flyt är relativt bra.
Du följer reglerna vad gäller uttal och intonation.Du har ett bra flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: