Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och storlek, bråk och decimaltal 2018, formula 7

Skapad 2018-01-25 13:36 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Matris till kapitel tre och fyra, form och storlek, bråk och decimaltal 2018, formula 7
Grundskola 7 Matematik

Matris för att få en snabb överblick av målen inom området form och storlek, bråk och decimaltal 2018, formula 7

Form och storlek, bråk och decimaltal 2018, formula 7

Träna mer
Klar just nu
Kan uppskatta, jämföra, mäta och rita vinklar
Förstår symmetri och symmetrilinjer
Känner igen och kan beskriva olika månghörningar
Kan vinkelsumman för trianglar och fyrhörningar
Kan uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
Kan välja och växla mellan olika areaenheter
Kan förklara samband mellan omkrets och area
Kan jämföra storleken av bråk
Kan växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
Kan förlänga och förkorta bråk
Kan beräkna hur mycket bråkdelen av något är.
Kan göra enkla beräkningar med bråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: