Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva resonerande text - Lärandematris

Skapad 2018-01-27 15:51 i Alléskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en resonerande text
  • Sv  E 9
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ibland egna ord och uttryck.
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur olika perspektiv och i flera led). Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur flera olika perspektiv och i flera led). Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Struktur
Textbindning, ordval och stavning
  • Sv  E 9
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt. Jag har några stavfel.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag stavar orden rätt.
Källor
Söka information och sammanställa
  • Sv  E 9
  • Sv  E 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor. Jag citerar och/eller refererar från en källa. Jag skriver en källförteckning.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor. Jag citerar och refererar från flera källor. Jag skriver en källförteckning.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag citerar på olika sätt och refererar från flera källor genom att använda olika referatmarkörer. Jag skriver en källförteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: