Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår del av världen 2

Skapad 2018-01-29 09:56 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Musik Idrott och hälsa Svenska Geografi
Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Jag........
-----------------> Enkel nivå
----------------------> Utvecklad nivå
Ny aspekt
Natur- och kulturlandskap (Ge)
..kan förklara vad ett naturlandskap är ..kan förklara vad ett kulturlandskap är
..kan förklara vad ett naturlandskap är ..kan förklara vad ett kulturlandskap är …kan även förklara skillnaden mellan de olika landskapen.
Ny aspekt
Naturresurser (Ge)
… vet vad en naturresurs är … kan ge två exempel på olika naturresurser … kan förklara hur en naturresurs kan påverka vart människor väljer att bo
…vet vad en naturresurs är … kan ge fler än två exempel på olika naturresurser … kan dessutom ge exempel på vanliga naturresurser som dominerar i olika delar av Norden
Ny aspekt
Ord & begrepp (Ge)
...kan förklara 12 stycken ord och begrepp som hör till arbetsområdet. ...visar att jag förstår ord och begrepp genom att använda 12 ord och begrepp på ett rätt sätt i mina texter, teater och i samtal.
...kan förklara minst 12 stycken ord och begrepp som hör till arbetsområdet ...visar att jag förstår ord och begrepp genom att använda flera av dessa på ett korrekt/rätt sätt i mina texter, teater och i samtal.
Ny aspekt
Hållbar utveckling (Ge)
…kan förklara vad hållbar utveckling betyder ...kan ge två exempel på vad man göra i vardagen för att skapa en hållbar utveckling
...kan förklara vad hållbar utveckling betyder och ge ett exempel på hur klimatet påverkas om man inte tänker hållbart. ..kan ge fler exempel på vad man göra i vardagen för att skapa en hållbar utveckling
Ny aspekt
...planerar och förbereder en muntlig presentation. (Sv)
… kan förbereda en muntlig presentation med hjälp av stödmall.
… kan förbereda en muntlig presentation med hjälp av stödmall. jag tränar framför spegeln så jag känner mig säker på vad jag ska säga.
Ny aspekt
...håller en muntlig redovisning med en fungerande början, innehåll och slut. (Sv)
… använder ord jag själv förstår i min presentation. ...har en tydlig början och ett tydligt slut.
… använder ord jag själv förstår i min presentation. ... jag kan förklara ord om någon inte förstår efter presentationen eller svara på frågor. ...har en tydlig början, ett innehåll och ett tydligt slut.
Ny aspekt
... tittar upp, talar tydligt och visar engagemang. (Sv)
... tittar upp ibland, ... talar tydligt så att man hör vad jag säger.
... tittar upp större delen av presentationen. ... talar tydligt så att man hör vad jag säger och visar engagemang.
Ny aspekt
Musik från Norden (Mu)
Musik från Norden (Mu) ...kan ge ett exempel på typisk musik från Norden.
...kan ge flera exempel på typisk musik från Norden.
Ny aspekt
Nordiska folkdanser (Id)
...deltar och försöker röra mig till musikens takt och rytm
...deltar och rör mig med god takt och rytm till musiken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: