Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Everyday life in an American town

Skapad 2018-01-29 13:20 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Engelska

Skriva brev till någon i en ledande roll i staden

Inte riktigt där...
E
C
A
Innehåll
Ditt brev är för kort/enkelt för att bedöma som en godkänd nivå.
Ditt brev är ganska kortfattat, men du presenterar dig själv och berättar om vårt arbete. Du ställer någon fråga om staden och/eller personen.
Ditt brev är informativt och intressant. Du ställer några frågor om staden och om personer.
Ditt brev är mycket innehållsrik och intressant. Du ställer flera frågor om staden och personen.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ordföljden är ofta "svensk".
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Större delen av texten har grammatiska fel vilket även stör läsningen.
Det finns vissa grammatiska fel som, till viss del, stör läsningen.
Din text har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Din text har få eller inga grammatiska fel.
Ordförråd
Du använder ett enkelt och begränsat ordförråd.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men du försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som, till viss del, är anpassat till uppgiften.
Du använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav och punkt med viss säkerhet.
Du använder stor/liten bokstav och skiljetecken med relativt god säkerhet. Du försöker använda styckeindelning.
Du använder stor/liten bokstav och skiljetecken med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Du använder stor/liten bokstav och skiljetecken med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.

Delta i samtal

Inte riktigt där...
E
C
A
Deltagande, engagemang
Du deltar i diskussionen och för fram några åsikter.
Du deltar aktivt i diskussionen och försöker föra samtalet framåt genom att t.ex. ställa frågor till de övriga i gruppen. Du för fram flera olika åsikter.
Du deltar mycket aktivt och är drivande i diskussionen. Du får fram flera olika åsikter på ett välgrundat sätt. Du interagerar aktivt med de övriga i gruppen.
Flyt
Du får oftast fram ditt budskap men stakar dig ibland. Du kan i viss mån använda strategier t.ex. omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap och kan använda strategier t.ex. omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap tydligt men kan även använda olika strategier t.ex. omformuleringar och synonymer för ditt budskap ska gå fram.
Ordval
Du hittar oftast rätt ord och kan oftast förklarar så att de som lyssnar kan förstå.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå. Du visar ett stort ordförråd genom att t.ex. använda synonymer och förklaringar för att underlätta förståelsen.
Grammatik
Ditt budskap går fram men det finns en del grammatiska misstag.
Det finns få grammatiska misstag.
Ditt budskap går fram tydligt och det finns endast enstaka grammatiska misstag.
Uttal och intonation
Du uttalar en flera ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd.
Du har ett bra uttal.
Du har ett väldigt bra uttal.

Jämförelse av din amerikanska stad med ditt närområde

Inte riktigt där...
E
C
A
Realia
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.

Presentation av din stad

Inte riktigt där...
E
C
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd.
Du har gott uttal.
Du har mycket bra uttal.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Ögonkontakt
Du läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Du kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Du använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Du använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: