Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-01-29 15:25 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala:
Hur du kan prata om och vara aktiv i samtal om elektricitet, energikällor och dess påverkan på miljön. Även hur du kan samtal om hur elektricitet används i samhället.
Du kan prata om enkla frågor som handlar om elektricitet, energikällor och hur energikällor påverkar miljön. Du du säger något i diskussioner med lyssnar mest.
Du kan prata om enkla frågor som handlar om elektricitet, energikällor och hur energikällor påverkar miljön och du deltar i diskussioner och lyssnar till andra.
Du kan prata om enkla frågor som handlar om elektricitet, energikällor och hur energikällor påverkar miljön och du deltar i diskussioner och lyssnar till andra men du kan även dra egna slutsatser och se samband.
Söka och använda information:
Hur du kan söka information om olika energikällor och använda fakta för att argumentera för och emot olika alternativ.
Med stöd kan du ge korta svar där det endast framgår vilka energikällor som finns och något positivt med en energikälla.
Du kan på egen hand ge svar som är hämtade från fakta om energikällor och du kan ge någon fördel och någon nackdel med olika energikällor.
Du kan på egen hand ge svar som är hämtade från fakta om energikällor och du utvecklar svaren och gör om de till dina egna. Du beskriver för - och nackdelar med flera energikällor och drar slutsater om vad som händer om vi väljer icke förnybara källor.
Genomföra undersökningar och samarbeta:
Hur du kan genomföra undersökningar, arbeta i grupp och använda utrustning på ett säkert sätt. Att du kan genomföra elektriska kopplingar med lampor och batterier, bygga en ficklampa och dra ström till ett kartonghus.
Du genomför undersökningar med hjälpa av en grupp. I arbetet använder du material på ett säkert sätt och för det mesta på rätt sätt. Du kan hjälpa till att ställa frågor och med hjälp göra planeringar.
Du genomför undersökningar med hjälp av grupp och du bidrar med tankar och handlingar till gruppen. I arbetet använder du material säkert och på rätt sätt. Du kan ställa frågor och med hjälp göra planeringar.
Du genomför undersökningar i grupp och du driver arbetet framåt. I arbetet använder du material säkert, rätt men också på ett sätt som gör att undersökningarna går framåt och material sparas. Du kan ställa frågor och göra planeringar.
Dokumentation:
Hur du kan dokumentera ditt arbete i text och bild. -Skriva ner vad som händer vid experiment
Din dokumentation är skriven med vardagligt språk och enkla bilder. Du kan ibland använda din dokumentation för att förklara vad som händer. Det är kortfattat.
Din dokumentation är skriven med några naturvetenskapliga begrepp och bilder finns till. Du kan använda din dokumentation för att förklara vad som händer.
Din dokumentation är skriven med naturvetenskapliga begrepp och bra bilder, den är noggrant och systematiskt (med bra ordning) skriven. Du använder din dokumentation för att förklara vad som händer och någon utomstående kan följa hela gången i arbetet.
Begreppsförståelse:
Hur du förstår begrepp inom elektricitet. Batteri, sluten krets, kopplingsschema, parallellkoppling, seriekoppling, energikälla, förnybara, fossila bränslen, strömbrytare, ledningstråd, statisk elektricitet, elektrisk ström, ledare, isolator, elektroner, protoner, negativ laddning.
Du förstår begreppen och kan förklara några av dem med hjälp.
Du förstår Begreppen och kan förklara de flesta av dem på egen hand.
Du förstår begreppen, du kan förklara dem utförligt och du kan använder dem själv i text och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: