Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys - Bortgift

Skapad 2018-01-29 19:29 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Gymnasieskola 1 Svenska som andraspråk

Syfte med uppgiften

Du ska träna på att läsa, redogöra och visa att du förstår och kan tolka textens innehåll.

Du ska visa att du kan skriva en text som är sammanhängande, begriplig och att du i huvudsak följer grammatiska regler.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVA
Du kan skriva en text som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna (regler) för den valda texttypen.
Du kan skriva en text som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna (regler) för den valda texttypen. Du kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Du kan skriva en text, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna (regler) för den valda texttypen. Du kan anpassa stilen till texttypen och läsaren.
LÄSA, REDOGÖRA OCH REFLEKTERA RUNT SKÖNLITTERÄRA TEXTER
Du kan översiktligt redogöra för innehållet i skönlitterära texter.
Du kan redogöra för innehållet i skönlitterära texter
Du kan mer utförligt redogöra för innehållet i skönlitterära texter samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: