Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF-Driva (FÖRENT)

Skapad 2018-01-30 09:58 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi

Förtydligande av LAGAR

I arbetsområdet behöver du kunna redogöra för vilka lagar och andra bestämmelser som gäller. Detta gäller bland annat den regionala UF-mässan, kvittohantering och bokföringsregler.
E
C.
A
Kunskapsmål LAGAR
Eleven redogör för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

Förtydligande STARTA

I denna del av UF-året kommer du troligen att behöva fortsätta att ta beslut som berör starten av företaget.
E
C.
A
Kunskapsmål STARTA
Eleven redogör för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande av RUTINER

Vid det här laget bör företaget ha fungerande rutiner på plats. Dokumentation, informationsflödet och kommunikationen bör fungera. Kom ihåg att det är vars och ens ansvar att följa de rutiner som beslutats i gruppen.
E
C.
A
Kunskapsmål RUTINER
Eleven följer rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande av GENOMFÖRA

Kunskapen visas genom att arbeta flitigt och ta ansvar. Genom att göra saker inom deadline och genom att göra vad du lovat. Du identifierar när problem uppstår och finner lösningar på dessa. Läraren är handledare och ska användas som resurs för att komma framåt i företagandet. E-nivå innebär att läraren har en stödjande roll, medan C- och A-nivån innebär att läraren har en coachande roll. Diskutera och kommunicera flitigt med läraren samt använd den feedback som ges, för att komma framåt i ditt företagande.
E
C.
A
Kunskapsmål GENOMFÖRA
Eleven tar ansvar för och genomför arbetet enligt planen. Eleven identifierar och löser problem som uppstår i projektet
På ett tillfredsställande sätt I samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett tillfredsställande sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett gott sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling

Förtydligande av NÄTVERK

Fortsätt nätverka med människor utanför skolan för att stärka företagets möjligheter. Använd er rådgivare som bollplank. Skaffa sponsorer inför mässan.
E
C.
A
Kunskapsmål NÄTVERK
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika företag
Redogör översiktligt
Redogör utförligt Identifierar nätverk för företaget
Redogör utförligt Identifierar nätverk för företaget Skapar nätverk och samverkar i dessa

Förtydligande av UTVÄRDERA

Under läsåret kommer du och ditt företag att befinna er i en ständig förändringsprocess. Hur slutresultatet blir är beroende av din förmåga att utvärdera ditt eget och gruppens arbete och lära av erfarenheten, för att på så sätt kunna förbättra resultatet framöver.
E
C.
A
Kunskapsmål UTVÄRDERA
Eleven utvärderar gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven för resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Utvärderar med enkla omdömen. Enkla resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen. Välgrundade resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen OCH ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Välgrundade och nyanserade resonemang

Förtydligande av AFFÄRSPLAN

Blir aktuellt om du förändrar eller vidareutvecklar din affärsplan. "Efter samråd av handledare" innebär en högre grad av självständighet än vad som krävs för "I samråd med handledare".
E
C.
A
Kunskapsmål AFFÄRSPLAN
Eleven upprättar en affärsplan.
I samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Genomarbetad Reviderar vid behov planen under arbetets gång

Förtydligande av MARKNADSFÖRA

Valfriheten är stor hur ni väljer att marknadsföra företaget. Vanligt förekommande är att man visas upp företaget på mässor, bygger en hemsida eller web-shop, gör reklamfilm etc. Mitt tips är att leta efter lyckade exempel och låta dessa fungera som inspiration.
E
C.
A
Kunskapsmål MARKNADSFÖRA
Eleven presenterar sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande FÖRSÄLJNING

Försäljningsteknik och argumentation behöver förberedas och tränas inför mässan och andra försäljningstillfällen. Hur man på bästa sätt säljer in sin produkt/tjänst föreläser UF Halland om under detta arbetsområde. Du får även möjlighet att träna upp tekniken och testa detta tillsammans med dina kurskamrater.
E
C.
A
FÖRSÄLJNING
Eleven använder försäljningsteknik och argumentation som är anpassat till produkten, mottagare och situation.
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande BEGREPP/METODER

Din förmåga att använda begrepp visar du såväl muntligt som skriftligt. Metoder arbetar du med vid flera tillfällen. T ex i affärsplanen och när du bokför.
E
C.
A
Kunskapsmål BEGREPP/METODER
Eleven använder relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: