Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1 år7

Skapad 2018-01-30 10:33 i Stenkulan Lerum
Området Ekologi.
Grundskola 7 Biologi

Under detta område har du arbetat utifrån ett Ekosystem, sökt information enskilt och tillsammans i grupp, skapat en film om ett ekosystem samt skrivit ett enskilt prov.
Denna matris gäller det enskilda provet där Du fått möjlighet att visa din kunskaper inom området Ekologi.

Grundläggande kunskaper inom biologi och begrepp

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  C 9   Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
På väg att uppnå grundläggande kunskaper
--->
-->
->
Du kan
Ge exempel på några olika ekosystem samt beskriva de organismer som finns i ekosystemet och hur de samspelar med varandra genom att använda begreppen: producent, konsument, nedbrytare och näringskedja.
berätta hur djur eller växter i ett ekosystem är anpassade efter livsmiljön de lever i genom att använda något av begreppen ekologisk nisch, anpassning, konkurrens, specialister, samt i beskrivningen av de organismer som finns i ett ekosystem även använda begreppen: förstahands-konsument, andrahands-konsument, toppkonsument, näringsväv och fotosyntes.
berätta hur djur eller växter i ett ekosystem är anpassade efter livsmiljön de lever i genom att använda flera av begreppen ekologisk nisch, anpassning, konkurrens, specialister, samt i beskrivningen av de organismer som finns i ett ekosystem även använda begreppen: förstahands-konsument, andrahands-konsument, toppkonsument, näringsväv och fotosyntes. Även beskriva beskriva några olika levande och icke-levande faktorer som påverkar ekosystemet, både positivt och negativt.

Samband, kretslopp och energiflöden

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  E 9   Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
 • Bi  C 9   Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
 • Bi  A 9   Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
På väg att uppnå grundläggande kunskaper
--->
-->
->
Du kan
Säga något om hur kolet går runt eller hur energin flödar i ekosystemet
beskriva kolets kretslopp och använder begreppen fotosyntes och cellandning/förbränning samt beskriver hur energin flödar i ekosystemet i flera steg.
tydligt beskriva kolets kretslopp på atomnivå och använder begreppen fotosyntes, cellandning/ förbränning och kemisk reaktion samt är tydlig och detaljerad i din beskrivning av enegiflödet. T.ex. beskriver hur energin förloras i varje steg i näringskedjan.
Du beskriver
någon rimlig konsekvens i en näringskedjan om en av de levande organismerna skulle försvinna
minst 2 st rimliga konsekvenser i en näringsväv om en av organismerna skulle försvinna. Varav en av konsekvenserna i flera steg.
flera rimliga konsekvenser i flera steg för näringsväven om en av organismerna skulle försvinna

Källkritik

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi  E 9   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  C 9   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  A 9   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
På väg att uppnå grundläggande kunskaper
--->
-->
->
Du kan
ge ett enkelt tips om hur källan och informationen kan säkerställas. T.ex. att kolla någon mer källa.
ge ett tydligt förslag till hur källan och informationen kan säkerställas, t.ex. att ha minst 3 källor.
ge flera tydligta förslag till hur källan och informationen kan säkerställas, t.ex. att ha minst 3 källor samt att ge förslag på en säker källa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: