Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och anläggning 2, Hus

Skapad 2018-01-30 13:27 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Denna matris gäller för trästationen. Här finns de kunskapskrav som är kopplade till de praktiska uppgifterna, bjälklag och väggbyggnad.
Gymnasieskola

Denna matris gäller för trästationen. Här finns de kunskapskrav som är kopplade till de praktiska uppgifterna, bjälklag och väggbyggnad.

E
D
C
B
A
1: Planera, organisera och utföra enkla arbetsuppgifter.
… MED VISST HANDLAG. Du behöver ofta fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… MED GOTT HANDLAG. Ibland behöver du fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
…MED MYCKET GOTT HANDLAG. Du behöver lite eller ingen hjälp av handledaren när du arbetar.
5: Anpassa planeringen av arbetet.
… I SAMRÅD. Du behöver hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter.
… EFTER SAMRÅD. Ibland behöver du hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter
… EFTER SAMRÅD. Du kan beskriva för din handledare hur du tänker planera din arbetsuppgift.
6: Upptäcka och lösa problem som uppstår.
… I SAMRÅD. Du upptäcker tydliga problem som din handledare hjälper dig att lösa.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker problem och kommer överens med din handledare om hur du ska lösa dem.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker eventuella problem och berättar för din handledare hur du ska lösa dem.
7: Tolka arbetsbeskrivningar och ritningar.
… MED VISS SÄKERHET. Du behöver hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED VISS SÄKERHET. Ibland behöver du hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED SÄKERHET arbetsbeskrivningar och ritningar. Du vet vad du ska göra när du läser en ritning eller arbetsbeskrivning.
8: Hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ibland hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ofta hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
…MED SÄKERHET. Du vet nästan alltid hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
12: Samverka, kommunicera och använda fackspråk.
… MED VISS SÄKERHET. Du samarbetar och använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… MED VISS SÄKERHETt. När du pratar och samarbetar med din handledare kan du använda vanliga termer och fackuttryck.
… MED SÄKERHET. Du använder alla termer och fackuttryck när du samarbetar och pratar med din handledare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: