Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL Prio år 7

Skapad 2018-02-01 13:34 i Läroverket Hudiksvall
Uppgiftsmatris till Prov Kapitel 2 Tal Prio år 7
Grundskola 7 Matematik

Det här är en uppgiftsmatris som enbart beskriver vilka kunskaper du visat på Prov Kapitel 2 Prio Tal - För att få en helhetsbild av dina kunskaper i matematik behöver vi titta på fler förmågor som du visar i flera olika sammanhang. T.ex. resonemang, problemlösning m.m.

1. E-nivå

E
C
A
BEGREPP
Svar: 3764
Jag har korrekt svar.
METOD
a) svar 35 b) svar 7400 c) svar 43,5 d) svar 0,89
Jag löser minst tre uppgifter korrekt.
PROBLEMLÖSNING
Svar: 32 kr
Jag löser uppgiften på ett fungerande sätt och ger ett korrekt svar.
RESONEMANG
Svar: Grupp 1- udda tal Grupp 2 - primtal Grupp 3 - delbara med 5 Grupp 4 - delbara med 3)
Jag ger godtagbara motiveringar till minst två av grupperna.

2. E/C-nivå

E
C
A
BEGREPP
Rätt svar på ALLA punkter: 198
Jag anger ett tal som stämmer in på minst fyra av punkterna.
Jag anger korrekt svar - dvs talet som stämmer på ALLA punkter.
METOD
Svar a: 17 Svar b: t.ex. (4+2)x5+3=33 4+2x(5+3)=20 (4+2)x(5+3)=48
Jag löser a-uppgiften korrekt eller sätter ut en parentes och beräknar uttrycket korrekt.
Jag löser a-uppgiften korrekt och sätter ut parenteser och beräknar uttrycken korrekt.
PROBLEMLÖSNING
Svar: Klockan är 22.05
Jag påbörjar lösningen av problemet, t.ex. beräknar tiden för landning i svensk tid.
Jag löser problemet på ett väl fungerande sätt med korrekt svar.
RESONEMANG
Cornelia har avrundat fel. Rätt avrundning till tiotal är 570. De andra har avrundat rätt, Johan till hundratal och Ebba till tusental.
Jag ger en korrekt motivering till hur någon av eleverna kan ha tänkt.
Jag ger korrekta motiveringar till hur alla elever kan ha tänkt.

3. C/A-nivå

E
C
A
BEGREPP
Svar 97 Inga jämna tal - 92, 94, 96, 98 Inga tal delbara m 5 - 95 Inga tal delbara m 3 - 93, 99 91 är delbart m 7)
Jag väljer bort minst 5 av talen med motivering.
Jag ger korrekt svar med motivering.
METOD
a) 10,4 b) 31,4 c) 40 d) 36
Jag ger minst två korrekta svar.
Jag ger fyra korrekta svar.
PROBLEMLÖSNING
Svar: 22 och 14
Jag ger ett korrekt svar med redovisad lösning.
Jag ger två korrekta svar med redovisade lösningar.
RESONEMANG
Rätt svar = 100 Differensen är 3 när man använder de 3 första jämna och udda talen. Differensen är 5 när man använder 5 första jämna och udda talen. Alltså blir differensen 100 när man använder de 100 första jämna och udda talen.)
Jag ger ett korrekt svar men motiveringen är bristfällig. Jag för ett resonemang om summan och differensen men drar inte korrekt slutsats.
Jag ger korrekt svar och tydlig motivering.

1-3 KOMMUNIKATION

E
C
A
KOMMUNIKATION
Redovisning för samtliga uppgifter.
Jag redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt sätt.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: