Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris till kapitel 3-5

Skapad 2018-02-04 18:43 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Bedömningsmatris till prov 2
Grundskola 5 Matematik

Bedömningsmatris till prov 2

Decimaltal

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Decimaltalets delar
siffrans betydelse samt orden deci, centi och milli
Du kan skriva tal i decimalform men du är osäker på siffrornas värde.
Du vet vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas samt kan placera decimaltal på en tallinje.
Du har mycket goda kunskaper kring siffrors värde samt använder dig av dem i din vardag.
Jämföra
storleksordna och placera på tallinje
 • Ma  4-6
Kan storleksordna enkla tal tex 0,5 1 och 1,7
Storleksordna tal som består av heltal och tiondelar.
Storleksordna tal som består av heltal, tiondelar och hundradelar
De fyra räknesätten
addera och subtrahera decimaltal
 • Ma  4-6
Du kan med viss säkerhet addera och subtrahera decimaltal
Du kan addera och subtrahera decimaltal.
Du är helt säker på att räkna decimaltal med addition och subtraktion

Vikt och volym

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vikt
 • Ma  4-6
Kan med viss säkerhet storleksordna enheterna kilogram, hektogram och gram och vet när man använder dem.
Kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram. Kan växla mellan enheterna. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex kg=kilogram.
Använder viktenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna.
Volym
 • Ma  4-6
Kan med viss säkerhet storleksordna enheterna liter, deciliter och centiliter och vet när man använder dem.
Kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter. Kan växla mellan enheterna. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex dl=deciliter.
Använder volymenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna även när det blir decimaltal.

Statistik

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
 • Ma  4-6
Kan med viss säkerhet läsa av termometer, linje- och cirkeldiagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka enklare tabeller och diagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka flera tabeller och diagram och dra slutsatser utifrån dessa.
Medelvärde
 • Ma  4-6
Du förstår vad medelvärde används till och förstår till viss del hur det räknas fram.
Du kan räkna ut enklare medelvärden.
Kan tydligt med mattespråk visa hur man räknar ut medelvärdet och räkna ut olika medelvärden.

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rimlighet
Du ska kunna göra uppskattning av tal samt med hjälp av den avgöra om ditt svar är rimligt.
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp uppskatta tal samt se om svaret är rimligt.
Du kan uppskatta tal, samt med hjälp av uppskattningen avgöra om ditt svar är rimligt.
Du är säker på att uppskatta tal och bedöma rimlighet.
Välja räknesätt
Du ska kunna välja lämpligt räknesätt samt kunna räkna ut tal med flera uträkningar.
 • Ma  4-6
Du kan ibland välja rätt räknesätt, men har svårare för att räkna ut tal som kräver flera uträkningar.
Du kan oftast välja lämpligt räknesätt samt kan räkna ut tal med flera uträkningar.
Du är säker på att välja lämpligt räknesätt samt räkna ut tal med flera uträkningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: