Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: "Konstruktioner och hållfasthet" (Årskurs 4, VT 2018)

Skapad 2018-02-04 23:00 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Teknik
F
E
C
A
Ej godtagbara
Eleven kan BESKRIVA OCH GE EXEMPEL på enkla tekniska lösningar i vardagen och NÅGRA INGÅENDE DELAR som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan FÖRKLARA enkla tekniska lösningar i vardagen och hur NÅGRA INGÅENDE DELAR SAMVERKAR för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan FÖRKLARA enkla tekniska lösningar i vardagen och hur NÅGRA INGÅENDE DELAR SAMVERKAR för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och VISAR DÅ PÅ ANDRA LIKNANDE LÖSNINGAR.
Kan förklara vad som menas med ordet HÅLLFASTHET
Vet vilka grundläggande krafter en konstruktion kan utsättas för.
Jämföra och se skillnader/likheter mellan naturens byggen och människans byggen.
Vet vilka saker man ska fundera över när man väljer material till en konstruktion.
Beskriva fördelar och nackdelar med olika byggnadsmaterial (trä, betong, plast mm).
Känner till olika tekniker som fungerar för att sammanfoga material.
Namnge olika typer av brokonstruktioner.
Ej godtagbara
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att PRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma ENKLA fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att PRÖVA OCH OMPRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma UTVECKLADE fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma VÄL UTVECKLADE fysiska eller digitala modeller.
Bygga och konstruera med olika sorters material.
Hantera utrustningen vi använder på ett säkert sätt.
Ej godtagbara
Eleven gör ENKLA dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet TILL VISS DEL är synliggjord.
Eleven gör UTVECKLADE dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är RELATIVT VÄL synliggjord.
Eleven gör VÄLUTVECKLADE dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är VÄL synliggjord.
Göra skisser som avspeglar dina idéer i startskedet av olika laborationer.
Ej godtagbara
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Veta vilka de mänskliga grundbehoven var när människan började uppfinna saker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: