Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga förmågan

Skapad 2018-02-05 12:20 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begriplighet
- ordval
Engelska ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
- strategier när orden inte räcker till.
* Hittar på egna ord/uttryck * Väljer ett förenklat språk. * Frågar på engelska efter rätt ord. * Letar i minnet. * Byter samtalsämne.
Använder omformuleringar för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks.
- uttal
Språktypiska ljud som th- stavning och uttal av r uttalas korrekt
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Talar tillräckligt länge för den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visa en vilja att tala engelska.
Vågar ta sig an mer komplicerade ämnen och avancerade resenemang.
Ordförrådet
Att använda ord och fraser så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett varierat ord- och frasförråd, t. ex. använder en del synonymer för att inte upprepa sig.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Väljer rätt ord och fraser i rätt sammanhang, som gör att det blir träffsäkert.
Flyt
Talar med flera inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar med naturligt taltempo med få tankepauser.
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang.
Innehåll
Innehållet stämmer med uppgiften. Innehållet är enkelt.
Innehållet drivs framåt med ny information, flera exempel och med tydligare sammanhang.
Innehållets ämne beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet genom att presentera olika infallsvinklar/perspektiv, flera exempel osv.
Förmåga att delta i samtal
- prata själv
För fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Kan motivera och resonera kring sina åsikter genom t. ex. "för att"-motiveringar och "varför jag tycker så"-förklaringar.
Kan motivera egna åsikter, resonera kring egna och andras åsikter genom att t.ex. jämföra båda åsikterna, väga för-och nackdelar, presentera flera perspektiv.
- med andra
Kommentera det andra säger och ställer enkla frågor.
Kommenterar och ställer relevanta frågor till övriga.
Kommenterar, ställer relevanta frågor och fördjupar samtalet genom t.ex följdfrågor.
Förmåga att berätta
Kan berätta om något och håller sig till ämnet.
Berättar med tydligt sammanhang och struktur.
Berättar med tydligt sammanhang samt struktur och med inlevelse.
Grammatik
Gör vissa gammatiska fel men det hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus. behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: