Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstext: Lärandematris svenska

Skapad 2018-02-05 15:23 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska

Jag

----->
----->
----->
Koppla text till uppgift
Jag skriver en text där jag har
en rubrik, tydlig ingress och strukturerad brödtext. Jag har med en bild med bildtext som passar till innehållet. Min text följer mönstret för texttypen.
en tydlig rubrik, lagom lång ingress och väl strukturerad brödtext. Jag har med en bild med bildtext som passar bra till innehållet. Min text följer mönstret väl för texttypen.
en tydlig rubrik, lagom lång och intresseväckande ingress och väl strukturerad brödtext. Jag har med en bild med bildtext som förstärker innehållet. Min text följer mönstret mycket väl för texttypen.
Textbindning
Jag skriver en sammanhängande text som jag binder ihop
på ett enkelt sätt genom att använda några bindeord som i viss mån förtydligar innehållet.
på ett utvecklat sätt genom att använda flera olika bindeord som förtydligar innehållet.
på ett välutvecklat och medvetet sätt genom att använda flera olika bindeord som förtydligar innehållet och skapar en tydlig röd tråd.
Ord och utryck
Jag använder
enkla ord som passar ganska bra för texttypen.
ord som passar bra för texttypen.
varierar mitt ordval och använder ord i som passar mycket bra för texttypen.
Meningsbyggnad
Jag bygger meningar som är
enkla och ofta något korta eller för långa.
utvecklade och något längre. Mina meningar är sällan för långa. Jag varierar till viss del mitt sätt att bygga meningar med bland annat bisatser.
välutvecklade och varierade både till längd och ordföljd Jag varierar mitt sätt att bygga meningar med bland annat bisatser.
Styckeindelning
Jag delar in min text i stycken
på något ställe.
på flera ställen och på ett fungerande sätt. Jag använder mig av underrubriker på ett fungerande sätt.
genomgående och på ett väl fungerande sätt. Jag använder mig av underrubriker på ett välfungerande sätt.
Skrivregler
Jag följer olika skrivregler genom att jag
för det mesta stavar rätt och sätter ut punkt och kommatecken på rätt ställe.
för det mesta stavar rätt och/eller sätter ut punkt och kommatecken på rätt ställe.
genomgående stavar rätt och sätter ut punkt och kommatecken på rätt ställe.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: