Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörförståelse

Skapad 2018-02-05 16:12 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att lyssna på och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på. Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i texter du lyssnar på. Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma ord som i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texter som du lyssnar på. Uppfattar textens budskap och/eller poäng. Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Kan besvara frågorna frågorna när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför). Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: