Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2018-02-05 16:27 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Svenska

Skriv ett argumenterande tal utifrån ett valfritt ämne och förbered dig noga inför att presentera detta. Tänk på att tala så fritt som möjligt från manus samt anpassa ditt kroppsspråk. Tänk också på pausering och taltempo. Använd också gärna retoriska knep för att förstärka ditt budskap. Tänk på ethos, logos och pathos. Gör en Powerpoint för att förstärka ditt budskap ytterligare.

Tala och skriva

E
C
A
Tala
Eleven kan, i förberedda tal, muntligt förmedla egna tankar och åsikter inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Eleven kan, i förberedda tal, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Eleven kan, i förberedda tal, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Eleven har god åhörarkontakt.
Skriva
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: