Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och Politik

Skapad 2018-02-06 09:38 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Förklaring till matrisen

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Samhällsstrukturer
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Ekonomiska strukturer
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Påverkan individ/samhälle
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Ny aspekt
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: