Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text och debattartikel år 8

Skapad 2018-02-06 11:44 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Argumenterande text år 8. Förberedelse genom att vi arbetar i boken Spegla språket 8 s 176-191 samt s 130-131 med genomgångar, gemensamt skrivande och tittar på hur en argumenterande text är uppbyggd. Som avslutning skriver du en egen argumenterande text vid ett lektionstillfälle och lämnar in via GAFE. Kommentarer finns där.
Grundskola 8 Svenska
Ej uppnått målen
1
2
3
Skrivteknik
Du når ännu inte målen
Eleven kan skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp...
Eleven kan skriva texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp...
Eleven kan skriva texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp...
Språkregler
Du når ännu inte målen
...och i huvudsak anpassning till språkliga normer och strukturer.
.. och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
.... och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Argumentation
Du når ännu inte målen
Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: