Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2018-02-06 13:50 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning
Nivå 1
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper efter elevens förutsättningar
Nivå 2
Eleven tränar på att nå fördjupade kunskaper efter sina förutsättningar
Nivå 3
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper efter elevens förutsättningar
Ny nivå
Tränar på att nå Kunskapskrav för betyg E i något/några ämne i åk 6 eller 9
Människan
Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar...
Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion...
...och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
...och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Naturen
Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen ...
Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
...och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former...
Eleven ger också exempel på vattnets olika former...
...och vattnets betydelse för liv på jorden.
...och vattnets betydelse för liv på jorden.
Tid och rum
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer...
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång...
...och visar förväntan inför händelser.
...och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Eleven deltar i bedömningar av avstånd och riktning.
Eleven kan göra en enkel skiss av klassrummet och en enkel karta över skolans omgivning.
Eleven deltar i övningar om objekts beständighet.
Eleven kommunicerar om objekt och deras beständighet.
Kvantitet
Eleven kan delta i ramsräkning.
Eleven kan ramsräkna,...
...läsa och ordna tal inom heltalsområdet...
...och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer...
...och sorterar sedlar och mynt efter värde.
Kvalitet
Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven göra egna val.
Orsak och verkan
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan...
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan...
...och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
...och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen...
Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling...
...och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
...och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
Teknikska lösningar
Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar...
Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar...
...och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
...och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: