Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare åk 8 VT matris

Skapad 2018-02-07 16:55 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

Deckare

Bedömningsmatris till deckare

Behöver mer träning
→→
→→→
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och fångar deckargenrens typiska drag på ett godtagbart sätt.
Du följer instruktionen och fångar deckargenrens typiska drag på ett bra sätt.
Du följer instruktionen och fångar deckargenrens typiska drag på ett utmärkt sätt.
Innehåll
Deckaren innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Deckaren innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Deckaren innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp. 
Struktur/dramaturgi
Berättelsen är uppbyggd på ett enkelt sätt.
Berättelsen är uppbyggd på ett relativt komplext vis. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog förekommer till exempel.
Berättelsen är uppbyggd på ett komplext vis och passar väl. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog förekommer till exempel.
Deckaren är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Deckaren är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, inledning och avslutning.
Deckaren är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt och passar innehållet och visar en till viss del språklig förmåga
Ordvalet är varierat, mestadels korrekt och visar till en övervägande del en språklig förmåga
Ordvalet är varierat, korrekt och visar på en hög språklig förmåga
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusväxlingar förekommer men stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skrivregler.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skrivregler.
Du följer väl skrifspråkets normer för stavning och skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: