Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig bedömning - debattartikel

Skapad 2018-02-07 21:41 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Koppling till uppgiften
Din text fungerar i huvudsak som den valda texttypen
Din text fungerar relativt väl
Din text fungerar väl
Ny aspekt
Innehåll debattartikel
Tesen presenteras Dina argument är enkla och stödjer i huvudsak din tes
Tesen presenteras Dina argument är utvecklade och stödjer din tes relativt väl
Tesen presenteras och förklaras. Dina argument är välutvecklade och stödjer och fördjupar din tes väl.
Ny aspekt
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesindelning, inledning och/eller avslutning
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och välfungerande inledning och avslutning.
Ny aspekt
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: