Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bedömning - debattera

Skapad 2018-02-07 21:49 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Åsikt och argument
Åsikten är otydlig presenterad och saknar argument.
Åsikten är tydlig presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydlig presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik m.m. Motargument bemöts.
Åsikten är tydligt presenterad.Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik, mm. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Ny aspekt
Framförandet
Läser innantill.
Talar tydligt. Använder manus som stöd.
Använder stolpmanus men talar fritt. Varierar rösten.
Debatterar engagerat och visar stor säkerhet.
Ny aspekt
Samspel
Vänder sig bara till motdebattören.
Vänder sig ibland mot publiken och/eller motdebattören.
Har kontakt med publiken och/eller motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som motdebattören säger.
Har både publikkontakt och kontakt med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som sagts under debatten och drar egna slutsatser.
Ny aspekt
Lyssna/Svara
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera,argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Ny aspekt
Respekterar andras åsikter.
Lyssnar inte på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter och respekterar den andres åsikter.
Bemöter den andres åsikter på ett respektfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: