Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text

Skapad 2018-02-08 13:14 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Skriva sagor

SKRIVA: SAGOR

Röd tråd
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår?
Du kan skriva en saga med tydligt innehåll och en röd tråd.
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, ordföljd, talstreck.
I texten använder du regler för stavning, skiljetecken och ordföljd. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med god säkerhet.
Beskrivningar/Handling
Person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och har en välutvecklad handling. * Du kan på ett mycket tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Struktur
Inledning, handling och avslutning.
Din text har struktur. Din saga har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Sagodragen
Hur du använder sagodragen i din saga
Du har med många av de olika sagodragen i din saga.
Använda respons
Du kan förbättra din egen text efter genomläsning. Du kan använda dig av dina klasskompisars och lärares råd och ändra i din text för att förbättra den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: