Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Koll på matematik 1B, kapitel 7

Skapad 2018-02-08 14:04 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik

Bedömningsmatris Koll på matematik 1B, kapitel 7

Känna igen och beskriva några geometriska objekt

Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Känna igen och beskriva några geometriska objekt
Kunna beskriva och känna igen de geometriska objekten cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om geometriska objekt
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om geometriska objekt
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om geometriska objekt
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om geometriska objekt

Sambandet mellan hälften och dubbelt av antal

Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Sambandet mellan hälften och dubbelt av antal
Kunna begreppen häften och dubbelt av antal och förstå det proportionella sambandet mellan dessa.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om häften och dubbelt av antal och förstå det proportionella sambandet mellan dessa samt med hjälp använda begreppen på rätt sätt.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om om häften och dubbelt av antal och förstå det proportionella sambandet mellan dessa och även använda begreppen på rätt sätt.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om om häften och dubbelt av antal och förstå det proportionella sambandet mellan dessa samt med hjälp använda begreppen på rätt sätt.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om om häften och dubbelt av antal och förstå det proportionella sambandet mellan dessa och även använda begreppen på rätt sätt.

Symmetri och symmetrilinje

Kunna beskriva och känna igen symmetri och symmetrilinje
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Symmetri och symmetrilinje
Kunna beskriva och känna igen symmetri och symmetrilinje
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om att beskriva och känna igen symmetri och symmetrilinje.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om att beskriva och känna igen symmetri och symmetrilinje.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner som handlar om att beskriva och känna igen symmetri och symmetrilinje.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner som handlar om att beskriva och känna igen symmetri och symmetrilinje.
Beräkningsstrategier i addition och subtraktion
Utveckla kunskap om beräkningstrategier i addition och subtraktion.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om att använda beräkningsstrategier i addition och subtraktion
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om att använda beräkningsstrategier i addition och subtraktion
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner som handlar om att beskriva och känna beräkningsstrategier i addition och subtraktion
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner som handlar om att beskriva och känna igen beräkningsstrategier i addition och subtraktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: