Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i Träslöjd

Skapad 2018-02-08 14:49 i Thorildskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9
E
C
A
Framställa bilder
Eleven framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Eleven framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Eleven framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Utveckla idéer
Eleven BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Eleven UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Eleven UTVECKLAR EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Presentation
Eleven presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Bildkompostion
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Tekniker, verktyg och material
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt, PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE, VARIERAT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Eleven använder tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÈRIKT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Beskriva bilder
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Tolka och resonera
Eleven tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven visar VISS ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp
Eleven visar RELATIVT GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp
Eleven visar GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp
Arbetsprocessen/drivkraft
Eleven BIDRAR under arbetsprocessen TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER sitt arbete FRAMÅT.
Eleven FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER sitt arbete FRAMÅT.
Eleven FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER sitt arbete FRAMÅT.
Reflektion
Eleven ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Eleven ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Eleven ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: