Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för berättelse/saga2

Skapad 2018-02-08 16:13 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömningsaspekter

Grundläggande
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Upplägg händelseförlopp
Du skriver på egen hand en text med enklare händelseförlopp.
Du skriver en text som har ett utvecklat händelseförlopp. Det går att följa dina tankegångar.
Du skriver en text som har ett välutvecklat händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Styckeindelning
Du kan skriva en text som innehåller styckeindelning utan relevans för innehållet.
Du kan skriva en text som innehåller försök till styckeindelning som är relevant för innehållet.
Du kan skriva en text som innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet.
Innehåll miljöbeskrivning
Du kan skriva en text som innehåller enkla miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade miljöbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet
Personbeskrivning
Du kan skriva en text som innehåller enkla personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade personbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet.
Meningsbyggnad
Du kan skriva en text med god meningsbyggnad.
Du kan skriva en text med utvecklad meningsbyggnad.
Du kan skriva en text med välutvecklad meningsbyggnad.
Ordförråd
Du kan skriva en text med gott ordförråd.
Du kan skriva en text med utvecklat ordförråd.
Du kan skriva en text med välutvecklat ordförråd.
Bearbeta text - ge respons
Du kan ta del av en text och ge enkel respons med motivering.
Du kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja delar av textens kvalité.
Du kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja textens kvalité i helhet.
Bearbeta text utifrån respons
Du kan utifrån respons göra enklare bearbetningar av texten.
Du kan utifrån respons göra utvecklade bearbetningar av texten.
Du kan utifrån respons göra välutvecklade bearbetningar av texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: