Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens utveckling i övrigt

Skapad 2018-02-09 13:27 i LMH-enheten Uppsala
En matris som visar på elevens utveckling i övrigt, kopplat till Läroplanens andra kapitel.
Grundskola 1 – 3

Matris över elevens utveckling i övrigt, gällande självkänsla, empati, ansvar och impulskontroll samt samarbetsförmåga. Dettaför att på ett tydligt sätt kunna visa elevens framsteg i den sociala utvecklingen.

Självkänsla
Empati
Ansvar och impulskontroll
Samarbete
Mål
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Känner tillit och trygghet med en vuxen.
Visar medkänsla för andra barn i gruppen.
Accepterar ett nej.
Tar kontakt med jämnåriga.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Känner tillit och trygghet med flera vuxna.
Känner till uppsatta regler.
Tar kontakt med jämnåriga på ett välfungerande sätt.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Känner trygghet bland barn, vågar släppa de vuxna.
Förstår uppsatta regler.
Kan vänta på sin tur.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Ger uttryck för känslor.
Följer uppsatta regler.
Är hjälpsam.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Försöker muntligt berätta om sina känslor.
Klarar och förstår lekens regler.

Steg 2

Självkänsla
Empati
Ansvar och impulskontroll
Samarbete
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag vågar säga nej.
Jag bryr mig om mina kamrater.
Jag hänger upp mina kläder.
Jag kan lyssna när andra berättar.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan berätta hur jag känner mig.
Jag hjälper andra.
Jag hjälper till att städa.
Jag är snäll mot andra barn.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag har hjälpande strategier för när jag blir arg.
Jag förstår vad arbetsro är.
Jag är rädd om våra saker.
Jag kan samsas med andra om våra saker.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag följer uppsatta regler.
Jag kan vänta på min tur när väntan är kort.
Jag kan följa lekens regler och kan hantera en förlust i spel med hjälp utav fungerande strategier.

Steg 3

 • Gr lgr11   kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11   respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11   tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11   kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11   visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Självkänsla
Empati
Ansvar och impulskontroll
Samarbete
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag vågar säga vad jag tycker om något.
Jag bryr mig om mina kamrater och hjälper dem.
Jag arbetar självständigt och gör klart mitt arbete så gott jag kan.
Jag kan lyssna till andra utan att avbryta.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan hantera mina känslor på ett fungerande sätt.
Jag stör inte andra i deras arbete.
Jag är rädd om mina/våra saker.
Jag är en bra kamrat.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag följer uppsatta regler och kommer i tid till lektionerna.
Jag kan vänta på min tur.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag är ärlig och står för vad jag har gjort.
Jag kan lösa konflikter om jag får stöd utav en vuxen.

Steg 4

Självkänsla
Empati
Ansvar och impulskontroll
Samarbete
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag vågar vara mig själv.
Jag är hjälpsam och trevlig mot andra.
Jag arbetar självständigt och gör klart mitt arbete så gott jag kan.
Jag kan lyssna på andra utan att avbryta.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan hantera mina känslor.
Jag visar förståelse för att människor är olika.
När jag är klar med en uppgift börjar jag med nästa.
Jag kan samarbeta med andra.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag tar avstånd från kränkande behandling.
Jag är rädd om mina/våra saker och bidrar till att hålla ordningen.
Jag kan vänta på min tur.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag följer skolans/fritids regler.
Jag kan lösa konflikter med ord.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan följa fattade beslut.

Steg 5

 • Gr lgr11   kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11   respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11   tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11   kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11   visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Självkänsla
Empati
Ansvar och impulskontroll
Samarbete
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag vågar vara mig själv.
Jag är hjälpsam och trevlig mot andra.
Jag tar ansvar för mina uppgifter och för att mina arbeten blir ordentligt gjorda.
Jag kan lyssna på andra utan att avbryta.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan se min del i en konflikt.
Jag visar förståelse för att människor är olika.
Jag kan planera och utvärdera mitt skolarbete.
Jag kan samarbeta med andra.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag tar avstånd från kränkande behandling.
Jag bidrar till att skapa god stämning och arbetsro.
Jag är aktiv och delaktig i beslut som fattas i klassen.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan acceptera andras uppfattning.
Jag följer skolans/fritids regler.
Jag kan lösa konflikter med ord.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan följa fattade beslut.

Steg 6

Självkänsla
Empati
Ansvar och impulskontroll
Samarbete
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag står för vad jag tycker och kan ta en diskussion utifrån min ståndpunkt.
Jag respekterar alla människors lika värde.
Jag tar ansvar för mitt utvecklingssamtal.
Jag kan skapa och bevara relationer.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag ser mina styrkor samt det jag behöver utveckla hos mig själv.
Jag visar respekt och hänsyn.
Jag tar ansvar för mitt beteende och står för vad jag har gjort.
Jag rättar mig efter demokratiskt fattade beslut.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag kan planera och utvärdera mitt skolarbete.
Jag kan se min del i en konflikt och hjälper till att lösa den.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag följer skolans/fritids regler.
Jag kan samarbeta med andra elever och vuxna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: