Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Sagor

Skapad 2018-02-11 07:17 i Läroverket Hudiksvall
Här kan du se vilka kunskaper du uppvisat i arbetsområdet "Sagor"
Grundskola 7 – 9 Svenska
F
Jag är inte klar med detta moment
E
C
A
Sagorecept
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Sv  E 9
sagan har inte följt sagorecepet
sagan innehåller alla delar i sagorecepet och har ett enkelt språk
sagan innehåller alla delar i sagorecepet och ett utvecklade språk
sagan innehåller alla delar i sagorecepet och har ett välutvecklade språk
Struktur
en röd tråd = början-handling-slut
  • Sv  E 9
sagan är svår att följa
sagan är enkel
sagan är lätt att förstå
sagan är lätt att förstå och har ett flyt
Kamratbedömning
  • Sv  E 9
Jag har inte deltagit eller inte bidragit till arbetet
Jag har deltagit, lyssnat och delvis givit feedback.
Jag har deltagit, lyssnat och givit feedback.
Jag har deltagit, lyssnat och givit framåtsyftande feedback.
Bearbetning
  • Sv  E 9
Jag har inte bearbetat min text
Jag har använt stavningsprogram, styckeindelning.
Jag har använt stavningsprogram, styckeindelning och ändrat meningar och händelser efter feedback jag fått.
Jag har använt stavningsprogram, styckeindelning form och ändrat händelser efter feedback jag fått.
Frivilligt - Digital saga
Jag har gjort min saga till en digital bok.
  • Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: